La Junta

A l’AFA ens organitzem amb una junta (amplia, anomenada Assemblea de Famílies o Assemblea de comissions), unes comissions de treball, i uns col·laboradors puntuals.

La actual junta està formada per:

Presidenta: Laura Dueñas Mora
Sota-presidenta: Mª Carme Soriano García
Secretària: Anna Ivorra Castellà
Tresorera: Miriam Torres Oliver
Vocal: Boris Bonanno
Vocal: Esther Falgás
Vocal: Noemi Garriga
Vocal: Judith Montes

AQUÍ podràs llegir el projecte d’aquesta junta, votada per unanimitat a l’assemblea AFA del 5 de Maig de 2017.

L’AFA del Corbella participa als següents espais i entitats:

  • Consell Escolar de l’Escola Germans Corbella
  • Comissió de la festa de les escoles de Cardedeu
  • FAPAC i Coordinadora FaPac del Baix Montseny
  • Consell Escolar Municipal
  • Patronat Municipal d’Esports
  • Xarxa per la Infància i l’Adolescència de Cardedeu
  • Comissió interescolar de mobilitat ‘A Cardedeu en bici i a peu’
Anuncis