INICIACIÓ A LA DANSA

Nens i nenes de 1r i 2n 29 € / mes Dimarts
Nens i nenes de P4 i P5 29 € / mes Dijous
De 16, 45 a 17,45 h(Recollida  a les 17,55 h)

REUNIÓ INFORMATIVA, amb Àgueda Murillo:

Dijous 22 de setembre a les 16,45 h al menjador de l’escola Corbella

I-Curs iniciació a la dansa  ( Nens i nenes de 4 a 7 anys)

ESCOLA DE DANSA ÀGUEDA MURILLO

Els alumnes inscrits al curs, impartit a l’escola Corbella, formaran part dels alumnes de l’escola Àgueda Murillo.

Descripció del curs

Es començarà a ensenyar a l’alumne els exercicis, passos i posicions bàsiques de la dansa com son:

 • Una mecànica corporal estàtica y dinàmica eficaç
 • Consciència i control del moviment
 • Flexibilitat, força coordinació i resistència

El treball es realitzarà mitjançant el joc rítmic, motriu i creatiu, treballant els passos locomotors bàsics, estiraments de l’esquena, moviment a partir del centre, percepció del ritme i de l’espai, coneixement del propi cos. El curs va dirigit a nens i nenes de 4 a 7 anys. Durant el curs s’activarà l’actitud, l’habilitat i el coneixement per arribar a consolidar els continguts del nostre programa. Els nostres objectius generals no es limitaran exclusivament als resultats observables sinó que donarem molta importància als components no observables. La dansa és una disciplina especialment progressiva, allò que s’aprèn no s’abandona i s’utilitzarà sempre, per tant els coneixements previs seran la base del següent pas o moviment.

Objectius generals

 • Conèixer, controlar i dominar el propi cos.
 •  Tenir consciència del cos com a presencia física i instrument de comunicació.
 •  Donar al moviment precisió en la seva organització temporal, rítmica.
 •  Ser conscient de les nostres possibilitats i també de les nostres limitacions.
 •  Gaudir i recrear-se amb el moviment en un ambient lúdic.
 •  Inici del coneixement de la tècnica que ens donarà criteri propi per descobrir i experimentar en el nostre cos nous moviments.
 •  El cos com un tot: accions corporals, parts del cos, formes del cos, relacions.
 •  Adquirir confiança en un mateix.
 •  Dansa amb parella i en grup.
 •  Fomentar i perfeccionar la relació grupal.
 • Enriquir l’expressió de l’afectivitat

Objectius específics

 • Augmentar la capacitat d’atenció de l’alumne
 • Optimitzar els processos perceptius relacionats amb la discriminació de diferencies, orientació espacial, assimilació de l’esquema corporal i organització de informació visual.
 • Incrementar la capacitat de memòria curt i llarg termini recordant els passos i variacions
 • Augmentar la motivació de l’alumne
 • Millorar el nivell d’autoestima relacionat amb el seu auto concepte d’aprenent
 • Optimitzar la capacitat rítmica
 • Millorar l’excussió de passos i variacions de danses, tant a nivell tècnic com qualitatiu i artístic.

Proposta metodològica

Els nens son capaços d’aprendre amb un model visual, es important cultivar la seva capacitat d’observació per a la construcció de la forma dels moviments i els passos. Aquesta capacitat d’observació els permetrà desenvolupar de manera correcta els moviments. Per tant a part dels moviments lliures, aprendran a realitzar tasques proposades pel professorat, repetint allò aprés per fixar-ho, el que permetrà crear de manera progressiva un repertori de formes motrius, de sèries encadenades amb un mínim ordre, i composar seqüències de moviment organitzat.Cada seqüència de nous moviments s’aprèn per separat i es repetida quantes vegades sigui necessària. Amb el temps de pràctica s’alternaran els exercicis de moviments lliures amb aquells que exigeixen formes prefixades d’execució. La seqüència de moviment serà breu .

Intervenció educativa

En principi els nens reaccionen ràpidament als estímuls proposats a l’aula de dansa, i existeix el perill de perdre certa espontaneïtat al ser conduits. El que volem evitar en aquesta primera etapa és que l’alumne no perdi la naturalitat del seus moviments, per això evitarem un excés de correcció i un model rígid de control dels moviments. Es guiarà a l’alumne amb cautela, suggerint i mica en mica s’aniran introduint les correccions oportunes i l’assessorament d’una manera més formal per arribar als objectius establerts. L’ús de les repeticions és natural i te molt valor per avançar en l’aprenentatge.Els moviments es van interioritzant pel fet de ser utilitzat amb fluïdesa. En aquest inici els nens estan interessats en la velocitat, gaudeixen amb les accions ràpides, però aniran aprenent gradualment a moure’s d’una manera més lenta i controlada. Els moviments aniran expressant certs matisos. La dansa és un medi eficaç en la formació de la personalitat i arribar a tenir resultats és una tasca que només es pot apreciar amb una extensa pràctica.

Procés Pedagògic

L’organització i l’aprenentatge dels moviments, desplaçaments, gestos o accions ens portarà cert temps de pràctica, doncs s’han d’adaptar al ritme de la música i del grup. Com en altres forma d’aprenentatge es comença a ensenyar els principis i conceptes més fàcils, més senzills i es faran primer per separat (part per part). El procés d’aprenentatge es basa en mostrar a l’alumne la forma de fer un moviment, un pas etc., els alumnes per imitació intentaran realitzar-ho, es practicarà durant un temps i així es veurà el grau de dificultat. Podem prescindir de la música per separar i mostrar els passos o moviments. El procés es fa d’una manera lenta i repetitiva per facilitar la seva comprensió i assimilació . Els passos i moviments es repetiran una i una altre vegada, marcant el ritme, el temps i l’accent.

Bases per a una pedagogia de la dansa

El nostre propòsit és ensenyar els elements bàsics i formals de la dansa per poder utilitzar aquest aprenentatges per desenvolupar coreografies lliures o fixades, a partir dels coneixements de la tècnica i dels seus components bàsics s’arribarà a tenir control i domini corporal per interpretar la dansa. Quan es balla el cos és el principal instrument. El protagonista que està en pausa o en moviment actuarà de manera correcta. Com a primera forma el cos s’ha de mantenir en equilibri, s’han de considerar totes les parts dels cos, els segments i les seves dimensions, com s’articula el cos, com gira, es trasllada, aïlladament o globalment.

També l’objectiu ha de ser aconseguir que els moviments corporals es realitzin creativament, amb harmonia, encadenats, coordinats, amb accents, ritmes i cadències, es a dir amb bellesa.

Context de valors a l’escola de dansa .

Durant els últims 10 anys la direcció del centre s’ha preocupat per la formació del professorat en l’àmbit de la pedagogia, la psicologia, reeducació corporal i diferents tècniques corporals.

L’escola ofereix tutories personalitzades a pares i alumnes per assessorar en els estudis de dansa ja sigui per continuar amb la carrera professional com si també es necessita recolzament per continuar els estudis fa d’una manera més lúdica.

Pels alumnes que pretenen dedicar-se a la dansa professionalment, l’escola adequa el procés d’aprenentatge per preparar a l’alumne per a les proves d’accés a l’ Institut del Teatre de Barcelona (conservatori de dansa) o a altres escoles especialitzades. Per altre banda, també s’adapta i cobreix les necessitats d’aquells alumnes que entenen la dansa com una activitat d’oci i no volen dedicar-se a nivell professional a la dansa, però que la consideren una part important de la seva formació personal.

Com neix l’escola per Àgueda Murillo, directora de l’escola de dansa 

Em presento com Àgueda Murillo directora i professora del centre. L’escola va ser i és el meu gran projecte. Vaig començar en la docència quan tenia 17 anys. Des de sempre, he cregut que la dansa em feia millor persona. Quan era petita era en la única cosa que pensava (ballar i ballar).

En aquell moment vaig prioritzar la dansa als estudis acadèmics i no vaig continuar estudis universitaris. Malauradament una lesió important a l’esquena em va impedir continuar amb l’exigència que requereix la dansa clàssica tant a nivell tècnic com físic.

Més tard vaig passar la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys, iniciant estudis en el Grau de Psicologia.

Finalitzo la carrera de dansa a l’any 1986 en el “ Real Conservatori de Arte Dramático y Danza de Madrid”. Obro el meu primer estudi al c/ Montcada nº 5 de Canovelles. Era un centre petit però suficient per engegar el meu projecte. Al cap de cinc anys a conseqüència d’una denúncia pel soroll que fèiem amb les sabates i les castanyoles una veïna aconsegueix tancar l’escola. L’Escola es trasllada al carrer del Rec nº33 de Granollers encarant una nova etapa.

Crec profundament en el que faig i en com ho faig.

M ’encanta la docència de la dansa. Em reconec com a una privilegiada al haver pogut dedicar tot aquest temps a ensenyar l’inici de la dansa.

Al setembre del 2009 i malgrat la gran crisis que pateix tot el país, l’escola decideix canviar-se de local per millorar la qualitat en els serveis. El centre s’ubica en el nº 31 del mateix carrer del Rec amb uns espais més amplis i confortables el que repercuteix en l’aprenentatge de la dansa.

Aquest canvi serveix també per prendre consciència de la implicació educativa que té l’escola i s’inicia un procés d’anàlisis de l’activitat en el seu procés d’aprenentatge. L’objectiu era observar i identificar quin son els valors que sustenten l’ensenyança de la dansa en la nostra escola, i si aquests valors arriben i son observats pels alumnes, pares i mares.

Valors com:

 • Harmonia
 • Bellesa
 • Llibertat
 • Persistència
 • Disciplina
 • Auto-coneixement
 • Equilibri
 • Constància
 • Força
 • Autoestima Expressió sentiment

a partir d’aquests valor propis o que aporta la dansa es contemplen tres grans valors que pivoten el procés educatiu de l’escola que son:

– Respecte: És imprescindible promoure aquest valor, donat que promoure el respecte entre els alumnes, professorat i les tasques o activitats que es duen a terme en l’aula es imprescindible per créixer en qualsevol dels tres eixos esmentats.

– Esforç: Aquest esforç es compartit entre l’alumne i el professor. Els dos han d’estar oberts a aprendre un de l’altre i a ensenyar-se mútuament. “jo m’esforço en ensenyar-te i tu t’esforces en aprendre”. Al mateix temps “ jo aprenc de tu i tu m’ensenyes a mi”.

– Confiança: és imprescindible fomentar la confiança de l’alumne i així vagi desenvolupant eines d’autoregulació, imprescindibles en la dansa, donat que l’avanç i l’aprenentatge en aquesta disciplina depèn d’un mateix. Aquesta confiança s’ha de desenvolupar tant a nivell Inter com a nivell Intra. És tant important tenir presents aquests valors en el dia a dia com saber-los comunicar, perquè arribin tant als alumnes com a pares i mares.

–> TOTES LES EXTRAESCOLARS 2016-2017

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

A %d bloguers els agrada això: